دربـاره ما

مرکز کارشناسان قوه قضاییه

«مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده»، پیرو حكم مقرر در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به موجب آیین نامه اجرایی آن ابلاغی 1381/06/13رئیس قوه قضائیه، در سال ۱۳۸۱ تأسیس شد. اصلاح نظام وکالت و نظام کارشناسی رسمی به عنوان بخش جدایی ناپذیر نظام قضایی کشور بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است که تأسیس مرکز، یکی از اساسی ترین گامهای نظام قضایی در این راستا بوده است.

اخبار

صفحه 1 از 18