امروز 6 اسفند 1402 شمسی
دربـاره ما

مرکز کارشناسان قوه قضاییه

قوهٔ قضائیهٔ جمهوری اسلامی ایران، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است. رئیس قوهٔ قضائیه توسط رهبر انقلاب اسلامی به مدت ۵ سال به این سمت منصوب می‌شود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد. ریاست قوهٔ قضائیه را در حال حاضر غلامحسین محسنی اژه‌ای بر عهده دارد.

اخبار

صفحه 1 از 10

اطلاعیه ها